Trivselspilotprojekter ved Sundhedssatellit Stoholm

Trivselspiloterne i Fly arbejder på at skabe mere liv i borgerstuen med forskellige arrangementer af social karakter, så som brætspilsarrangementer og spisning. Derudover har en af Trivselspiloterne været med til at etablere en Krolf-forening i byen.

Trivselspiloterne i Gammelstrup har startet en borgerforening, der blandt andet har indbudt til fællesspisning og fastelavn. Derudover arbejder de på at få etableret en cykelsti gennem Gammelstrup og en legeplads i byen.

Trivselspilot Frank Mikkelsen fra Mønsted arbejder med et projekt, der skal få flere børn i idrætten. Projektet er for børn i alderen 4-6 år. 3 dage om ugen er 50 børn i Østfjendshallen, hvor de prøver kræfter med forskellige idrætsgrene. Om onsdagen er det 10 elever fra 7.-9. klasse på Mønsted Skole, der står for undervisningen af de mindre børn.

Projektet er et samarbejde mellem Trivselspilot Frank Mikkelsen, Østfjendshallen, Mønsted Børnehus, Mønsted Skole og Mønsted Idrætsforening.

Derudover er Frank Mikkelsen også tilknyttet et gåprojekt, hvor man ser Mønsted fra nye vinkler i ført vandresko. Derudover er han tilknyttet Aktive Motionister, hvor ældre dyrker aktivitet i hallen.

Trivselspilot i Sparkær er blevet yogainstruktør i sin hjemby.

Yoga er en bred disciplin og kan rumme mange aspekter. Overordnet set kan du gennem yoga få større mentalt overskud og lære dig selv bedre at kende som menneske. Du kommer i kontakt med din krop og lærer at lytte til den.

Du lærer at fokusere på din egen krop og glemme sammenligninger med andre. Filosofien i yoga er, at vi alle er forskellige og at det er OK.

Trivselspiloterne i Stoholm har været med til at stifte en borgerforening, der siden opstarten har været aktiv med at igangsætte forskellige projekter, så som affaldsindsamling, Skt. Hans og en database for frivillige kaldet ’Stoholms Venner’.

Derudover har Trivselspiloterne i Stoholm også taget initiativ til forskellige arrangementer og foredrag i samarbejde med andre lokale samarbejdspartnere og et livsstilsforløb i samarbejde med Sundhedssatellit Stoholm.

Du kan læse mere om Borgerforeningen og Trivselspiloterne i Stoholm Stoholmby.dk