Forebyggende hjemmebesøg til borgere over 70 år

En samtale mellem dig og en forebyggende medarbejder, som handler om din hverdag. Du kan blandt andet få vejledning om:

 • Sund livsstil
 • Aktiviteter
 • Muligheder i Viborg Kommune
 • Muligheder i foreningslivet.

Besøget kan være med til at give dig mere tryghed og trivsel i din hverdag. 

Hvad kan besøget handle om?

Det er dig, der afgør hvad samtalen skal dreje sig om. Det kan f.eks. være:

 • Helbred og trivsel
 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
 • Dagligdagen – hvad går godt, og hvad er svært?
 • Netværk og ensomhed, du kan bruge besøget til at bryde ensomheden, hvis du mangler et netværk.
 • Kost, motion, indretning af bolig og forebyggelse af fald
 • Vejledning til at tackle en kronisk sygdom.

Besøget kan give dig et lille skub til at gøre din hverdag bedre.

Hvem kan blive tilbudt et besøg?

 • For dig over 65 år, hvor hverdagen opleves svær/uoverskuelig pga. fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.
 • For dig over 75 år, der har mistet en ægtefælle eller samboende. Besøget bliver tilbudt ca. 2 måneder efter dødsfaldet.
 • For dig, der bliver 70 år og bor alene. Du modtager et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.
 • For dig, der bliver 75 år. Du modtager et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.
 • Når bliver 80 år. Du modtager et brev om forebyggende hjemmebesøg. Herefter vil besøgsintervallerne blive tilbudt ud fra en faglig vurdering af dine behov.

Hvem kommer på besøg?

Du får besøg af en forebyggende medarbejder, der har et bredt kendskab til sociale og sundhedsmæssige forhold.

Vi kan ikke bevillige hjemmehjælp, træning og hjælpemidler.

Samtalen varer ca. en time og vi har selvfølgelig tavshedspligt. 

Forebyggende hjemmebesøg som del af velfærdsaftalen i Viborg Kommune

Viborg Kommune er med i Velfærdsaftalen. Normalt tilbydes de forebyggende hjemmebesøg årligt til borgere i aldersgruppen 80 år og 82 år og opefter. Som en del af Velfærdsaftalen vil de forebyggende hjemmebesøg, i en periode blive tilbudt ud fra en faglig vurdering af individuelle behov, og ikke ud fra et alder.  

Du kan derfor opleve at få tilbudt forebyggende hjemmebesøg med et kortere eller længere tidsinterval, end beskrevet i servicelovens §79a. 

 

Velfærdsaftalen er en aftale, hvor Viborg Kommune sættes fri af regler og retningslinjer for at udvikle velfærden. Læs mere om Velfærdsaftalen her: Fakta om velfærdsaftalen i Viborg Kommune 

Kontakt

Karin Hebsgaard

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 96

Britta Koppelgaard

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 95

Britta Kempe

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 93

Dorte Weis Moeslund

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 94

Vibeke Harmon Kofoed

Forebyggende medarbejder

Tlf: vkof@viborg.dk

Anne Norup Klavsen

Teamleder

Teamleder for Team Rehabilitering, Team Forebyggende hjemmebesøg og Team Reception/administration.

Tlf: 20 22 96 65