Genoptræning efter undersøgelse eller indlæggelse på hospital

Dit behov for genoptræning skal være lægefagligt begrundet, og der skal foreligge en genoptræningsplan fra hospitalet. Genoptræningsplanen fra hospitalet er din henvisning til et forløb hos os

 

Hvordan foregår forløbet?

Din genoptræning tilrettelægges sammen med dig med udgangspunkt i de oplysninger, der fremgår af din genoptræningsplan og på baggrund af vores forundersøgelse. Formålet er, at du ud fra et målrettet og tidsafgrænset forløb så vidt muligt genvinder samme funktionsniveau som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, så du kan vende tilbage til hverdagen.

Hvad er målet med genoptræningsforløbet?

Målet for genoptræningsforløbet er individuelt tilrettelagt og der tages hensyn til din alder, skade, aktivitetsniveau og evt. anden sygdom.

Hvem står for genoptræningsforløbet?

Genoptræningen foregår i samarbejde med en ergoterapeut eller en fysioterapeut.

Du kan læse mere om forløbet via oversigten.

Genoptræningsplan

Kontakt

Genoptræning

Toldboden 1
8800 Viborg
87 87 60 40

Telefontid

Mandag - fredag

08.00 - 14.00