Er du 75 år eller derover, og kunne du tænke dig at deltage i et nyt forskningsprojekt. Så læs her.

Et forskningsprojekt i Fonden Ensomme Gamles Værn skal undersøge, hvordan det er at være forældre, når man er ældre, og hvordan det opleves, hvis kontakten ophører. Målet med undersøgelsen er at blive bedre i stand til at hjælpe familien, som har afbrudt kontakt mellem generationerne.

Hvem kan deltage?

Forskningsprojektet søger deltagere til en undersøgelsesgruppe og en kontrolgruppe. Undersøgelsesgruppen består af forældre på 75+ år, der oplever, at kontakten til et eller flere børn er ophørt. Kontrolgruppen består af forældre på 75+ år, der stadig har kontakt til deres barn/børn.

Hvad indebærer det at deltage?

Som deltager i undersøgelsen vil du få tilsendt et spørgeskema, som vil tage omkring 10 minutter at udfylde. Spørgeskemaet sendes enten via brev eller e-mail. Det er frivilligt om du vil deltage, og din deltagelse vil være underlagt etiske forskningsregler om anonymitet og fortrolighed.

Har du lyst til at høre mere om projektet?

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen eller til deltagelse, er du velkommen til at kontakte Andreas Nikolajsen, Ensomme Gamles Værn, på telefon 28684874 eller mail an@egv.dk 

Britta Koppelgaard

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 95