Helbredsundersøgelse til 67-årige borgere

Viborg Kommune har siden 2014 tilbudt en helbredsundersøgelse til alle kommunens 67-årige borgere, hvor formålet er at opdage hjerte-kar-sygdomme og diabetes og efterfølgende tilbyde forebyggende tiltag. Der inviteres ca. 1000 borgere om året og ca. 85% deltager. Hvis der ved helbredsundersøgelsen findes forkalkning i pulsårer til hjernen eller benene og/eller udposning af hovedpulsåren, tilbydes borgeren forebyggende indsatser i form af vejledning om kost, rygning, alkohol og motion samt anbefaling om forebyggende medicinsk behandling. Ved behov for eventuel behandling henvises borgeren til relevant hospitalsafdeling eller opfølgning hos egen læge.
Et alment problem i forhold til forebyggende medicin er dog, at borgere generelt ikke følger de medicinske anbefalinger i tilstrækkelig grad. Om dette også gør sig gældende blandt de borgere, der deltager i helbredsundersøgelsen i Sundhedscenter Viborg, ved vi ikke.

Forskningsprojekt om grunde for valg eller fravalg af forebyggende medicinsk behandling

Ph.d. studerende Helen Gräs Højgaard undersøger borgerens grunde for valg eller fravalg af forebyggende medicinsk behandling. Hun undersøger også om et opfølgende telefonopkald er en effektiv løsning til at understøtte medicinsk efterlevelse. I ph.d. projektet inkluderes i alt 400 borgere, og status er, at halvdelen er inkluderet i juni 2021. Projektet forventes færdigt i marts 2024.
Her på hjemmesiden vil der løbende være opdateringer med resultater fra projektet. Det forskningsmæssige aspekt af helbredsundersøgelsen er en del af VISP (Viborg Screening Program).

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Ph.d. studerende Helen Gräs Højgaard på heleho@midt.rm.dk