Datoer - efterår 2021

Mandag den 25. oktober

Mandag den 1. november

Mandag den 15. november

Mandag den 29. november

Mandag den 13. december

Alle gange fra 8.30-11.00 i Sundhedsplejens lokaler på 2. sal., Toldboden 1. 

Tidspunkter 2022

Mandage i lige uger fra kl. 8.30-10.45 til og med uge 26. Dog ikke 2. Påskedag.