Åben og anonym rådgivning i Sundhedssatellitterne

Her kan du tale med en demenskonsulent om egne udfordringer med demenssymptomer eller demensdiagnose.

Er du pårørende eller bekendt til en med en demenssygdom, kan du også booke en samtale.

Vi er underlagt tavshedspligten, og deler ikke personfølsomme
oplysninger til pårørende og bekendte uden samtykke.

Se tider på demensenhedens hjemmeside Demensenheden Viborg eller på Demensenhedens facebookside Her kan du også se Demensenhedens øvrige tilbud. 

Du er også velkommen til at kontakt demenskonsulenterne på
tlf.: 87 87 64 43 for yderligere information.

Tilbuddet er åbent for alle hjemmeboende borgere med en
demenssygdom samt deres familie og netværk i Viborg kommune.

Sundhedssatellit Ørum

Mandag, hver 4. uge, kl. 10 - 12
Adr.: Højen 1, 8830 Ørum

Sundhedssatellit Bjerringbro

Tirsdag, hver 4. uge, kl. 10 – 12
Adr.: Storegade 8, 8850 Bjerringbro

Sundhedssatellit Karup

Onsdag, hver 4. uge, kl. 14 - 16
Adr.: Gl. Banevej 8, 7470 Karup

Sundhedssatellit Møldrup

Onsdag, hver 4. uge, kl. 14 - 16
Adr.: Nygade 2, 9632 Møldrup

Sundhedssatellit Stoholm

Torsdag, hver 4. uge, kl. 13.30 – 15.30
Adr.: Søndergade 56, 7850 Stoholm

Kontakt

Demenskonsulenterne

Liseborg Hegn 10A
8800 Viborg
87 87 64 43