Helbredsundersøgelse af 67-årige

Alle borgere i Viborg Kommune tilbydes en indbydelse til helbredsundersøgelse, umiddelbart efter de fylder 67 år.

Hvordan modtager jeg indbydelsen?

Hvis du er tilmeldt digitalpost modtages indbydelsen i e-boks. Her vil der være vedhæftet et spørgeskema som bilag. Har du ikke selv mulighed for at printe spørgeskemaet ud, udleveres det gerne i receptionen i Sundhedscenter Viborg. 

Inden undersøgelsens start er det vigtigt, at du har udfyldt Spørgeskemaet

Hvad indeholder helbredsundersøgelsen?

Selve undersøgelsen varer 30 min. og indeholder følgende:

  • Ultralydsscanning af hovedpulsåren
  • Ultralydsscanning af halskarrene til hjernen
  • Måling af blodtryk
  • Måling af langtidsblodsukker
  • Måling af hjerterytme, elektrokardiogram (EKG)
  • Måling af kredsløb til benene

Helbredsundersøgelsen foregår på 1. sal i Sundhedscenter Viborg. Den foretages af vores screeningssygeplejerske Tina.

Der tilbydes ikke refusion af transport udgifter.

Screening

Hvad sker der, hvis der bliver fundet noget?

I tilfælde af fund ved helbredsundersøgelse tilbydes du opfølgning som foregår i Sundhedscenter Viborg, på Regionshospitalet Viborg/Skive eller hos praktiserende læge. Typen af fund afgør opfølgningsstedet.

Opfølgning i Sundhedscenter Viborg er sundhedssamtaler, hvor vi taler om og iværksætter evt. medicinskbehandling og livsstilsændringer. Varighed ca. 30 min. Her kan du se, hvad vi snakker om til en sundhedssamtale: Sundhedssamtale

De forskellige oplysninger og fund vil indgå i en større videnskabelig vurdering af nytteeffekten af helbredsundersøgelsen. 

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og bruges kun i videnskabeligt øjemed.

Helbredsundersøgelsen tilbydes af Viborg Kommune, i tæt samarbejde med Regionshospitalet Viborg og indgår i et stort forskningsprojekt.

Hvad hvis jeg ikke ønsker en helbredsundersøgelse eller har spørgsmål?

Deltagelse i helbredsundersøgelsen er frivillig. Hvis du ikke ønsker at deltage i en helbredsundersøgelse eller ønsker at ændre undersøgelsestidspunktet, kan sundhedscentrets reception kontaktes på telefon: 87 87 60 40 (træffes bedst mellem kl. 9-11 på hverdage)

Sidst opdateret: 01.05.2020