Fysioterapi og træning

Traeningssal1

Genoptræning til børn, unge og voksne efter Sundhedslovens §140

Træningsenheden i Sundhedscenter Viborg tilbyder genoptræning efter undersøgelse eller indlæggelse på hospitalet.

Behovet for genoptræning skal være lægefagligt begrundet, og der skal foreligge en genoptræningsplan fra sygehuset.

Genoptræningen tilrettelægges ud fra de oplysninger, der fremgår af genoptræningsplanen og på baggrund af en terapeutisk forundersøgelse. Formålet er, at borgeren ud fra et målrettet og tidsafgrænset genoptræningsforløb så vidt muligt genvinder samme funktionsniveau som tidligere. Målet for genoptræningen er individuelt tilrettelagt og under hensyntagen til din alder, skade, aktivitetsniveau og evt. anden sygdom. Genoptræningen foregår i samarbejde med en ergoterapeut eller en fysioterapeut. 

 

Læs mere på Viborg Kommunes hjemmeside om fysioterapi: viborg.dk

Sidst opdateret: 23.04.2020