Interviews

Herunder kan du læse interviews med to frivillige fra styregruppen, en frivillig guide og en gæst.

 

Interview med Lithen Agerbo og Marianne Asp:

     

Lithen Agerbo (t.v.) & Marianne Asp (t.h.)

Som en del af styregruppen, finder man de to ildsjæle Lithen Agerbo og Marianne Asp. Lithen repræsenterer Idé og udvikling for Viborg pensionister og Marianne repræsenterer BIF Bjerringbro Gymnastikforening. Begge har de igennem mange år stået for større arrangementer, som har givet dem en god erfaring i forhold til Seniorfolkemødet. Marianne og Lithen fortæller begge at Seniorfolkemødet har haft en stor betydning, der har skabt nye aktiviteter og en vej til at få flere seniorer til at være aktive. Begge brænder de for at formidle kendskab til de mange forskellige aktiviteter, motionsdelen og fællesskabet der giver ny viden og glæde hos de fremmødte gæster. Styregruppen handler for Lithen og Marianne om at have et godt samarbejde, hvor man lytter, debatterer og finder de gode løsninger. Udover det arbejdsmæssige i det at være med til, at arrangerer Seniorfolkemødet, fortæller Marianne og Lithen også, at det giver dem en stor livsglæde og ikke mindst noget personligt, dette ville de ikke være foruden.

 

Interview med Grethe Hørsted:

En anden ildsjæl er Grethe Hørsted som er guide på Seniorfolkemødet. Hun har siden hun gik på efterløn for 5 år siden, været guide i forbindelse med Seniorfolkemødet. Grethe har igennem sin tid som guide stået for diverse praktiske opgaver på selve dagen og har ofte haft det overordnede overblik. Som guide fortæller Grethe at hun får nogle fantastiske oplevelser og får lov til at samarbejde med mange forskellige mennesker, hvilket giver hende en stor livsglæde. Grunden til hun vælger at være guide igen år efter år er, at hun godt kan lide at yde en indsats som kommer til gavn for alle. Hun mener at alle de positive og glade indtryk hun får fra seniorerne, giver hende noget rigtig godt med hjem som hun aldrig vil glemme.

 

Interview med Henny Rasmussen:

 

Henny Rasmussen

Henny Rasmussen har deltaget alle år som gæst ved Seniorfolkemødet. Grunden til Henny vender tilbage år efter år, er en blanding af fællesskabsfølelse, gode aktiviteter, spændende foredrag og fællesspisning med musik. Henny hørte første gang om Seniorfolkemødet til en gymnastiktime, hvorefter hun besluttede sig for at deltage. Dette har hun ikke har fortrudt, da hun via Seniorfolkemødet har fået skabt nye relationer og bidraget til et stort fællesskab seniorer imellem.

 

Sidst opdateret: 10.05.2018