Børneskoven i Stoholm

Børneskoven i Stoholm er beliggende i Dynamitskoven. Du finder børneskoven ved Liljevej 41, 7850 Stoholm

Input til børneskoven

I september måned 2018 var der kickoff-arrangement i børneskoven i Stoholm. Kickoff-arrangementet bestod af tre elementer:

  • Formiddags arrangement med børn fra indskolingen på Stoholm Skole og børnehavebørn fra Børnehusene i Stoholm.
  • Skovfrokost med indbudte lokale aktører
  • Eftermiddags arrangement for alle interesserede familier.

På dagen blev der givet input fra både børn, pædagoger, lærere, lokale aktører og familier. Input til både anlæg og anvendelse af børneskoven, samt input til hvordan børneskoven kan blive kendt som et godt sted at bevæge sig og lære.

Anlæg

Efter opfølgningsmøde med lokale aktører, der var indbudt til skovfrokosten, venter nu et anlægsarbejde i børneskoven. Der er i øjeblikket ved at blive søgt tilladelser til anlæg, hvorefter selve anlægsdelen vil foregå. Derefter vil der være en formel indvielse af børneskoven i Dynamitskoven i Stoholm.

Gør brug af skoven allerede nu

Selvom anlægsdelen ikke er færdig, opfordrer vi dig til at tage en tur ud i børneskoven. Mulige aktiviteter kan være:

  • Gåture
  • Opdagelse
  • Hulebyg
  • ro og fordybelse
  • Kig på dyr og natur
  • Fællesskab med venner eller familie

Brug din fantasi og du får en god oplevelse i børneskoven.

Hvor ligger børneskoven i Stoholm?

Parker ved Liljevej 41, 7850 Stoholm. Derfra kan du finde skilt, der leder dig hen til børneskoven.

Har du spørgsmål til børneskoven i Stoholm, er du velkommen til at kontakte Sundheds- og Forebyggelseskonsulent, Dennis Krogsdal Madsen.

Sidst opdateret: 20.03.2019