Børneskoven i Bjerringbro

Børneskoven i Bjerringbro er beliggende i Brokbakken. Parker ved Koldskær 8, 8850 Bjerringbro og følg den snoede sti til børneskoven.

Input til børneskoven

I marts måned 2019 var der kickoff-arrangement i børneskoven i Bjerringbro. Kickoff-arrangementet bestod af tre elementer:

  • Formiddagsarrangement med børn fra indskolingen på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen og børnehavebørn fra børnehaverne i området.
  • Skovfrokost med indbudte lokale aktører
  • Eftermiddagsarrangement for alle interesserede familier.

På dagen blev der givet input fra både børn, pædagoger, lærere, lokale aktører og familier. Input til både anlæg og anvendelse af børneskoven, samt input til hvordan børneskoven kan blive kendt som et godt sted at bevæge sig og lære.

Anlæg

Som en del af processen omkring børneskoven i Bjerringbro, har der været afholdt opfølgningsmøde med skovfrokostdeltagere, hvor der blev snakket anlæg, aktiviteter og kommunikation omkring børneskoven. Ansøgninger om byggetilladelse blev ansøgt i september 2019 og der venter nu en periode med indhentning af tilladelser og efterfølgende anlæg. Derefter vil der være en formel indvielse af børneskoven i Bjerringbro.

Gør brug af skoven allerede nu

Selvom anlægsdelen ikke er færdig, opfordrer vi dig til at tage en tur ud i børneskoven. Mulige aktiviteter kan være:

  • Gåture
  • Opdagelse
  • Hulebyg
  • Ro og fordybelse
  • Kig på dyr og natur
  • Fællesskab med venner eller familie

Du kan finde inspiration til flere aktiviteter her: aktiviteter

Brug din fantasi og du får en god oplevelse i børneskoven.

Sidst opdateret: 23.04.2020