Børneskove i Viborg Kommune

I Viborg Kommune arbejdes der på at etablere 6 børneskove fordelt i kommunen. Formålet er, at børn får øjnene op for muligheden for leg i skove, styrke deres kendskab til natur samt inspirere forældre og bedsteforældre til at komme ud i skovene.

6 børneskove i Viborg Kommune

 

 

Snart kan du slå dig løs i 6 børneskove i Viborg Kommune - uanset om du er barn, ung, forælder eller bedsteforælder

 

En projektgruppe med repræsentation af Viborg Kommunes Sundheds- og forebyggelseskonsulenter, kommunens Naturskole, kommunens skovfoged, kommunens ansvarlige for parker og grønne områder samt kommunens projektgruppe for Viborg Naturpark arbejder på at etablere 6 børneskove geografisk fordelt i Viborg Kommune - én i Viborg Naturpark og de resterende i Frederiks, Bjerringbro, Stoholm, Klejtrup og Ørum. Læs mere om de enkelte skove på disse sider.

 

Se mere i folderen for børneskovene: Folder for børneskove i Viborg Kommune (pdf)

 

Om projektet:

 

Projektet har til formål at:

  • Vise naturens muligheder for leg og bevægelse for børn, unge, forældrene samt bedsteforældrene
  • Forbedre mulighederne for aktivt friluftsliv og oplevelser i naturen.

Dette sker blandt andet ved at udarbejde forskellige formidlings- og inspirationsmaterialer om hvor og hvordan børn kan lege i skoven.

 

Voksne danskere motionerer i naturen som aldrig før. Samtidig ser vi, at børnene er halvt så meget i naturen, som da bedsteforældrene var børn. En tendens projektgruppen ønsker at påvirke i positiv retning ved at arbejde med konceptet Børneskove og herved åbne børnenes øjne for skovens dyr, planter og træer samtidig med, at de bevæger sig, er sammen med andre børn og opdager glæden ved at kunne udfolde sig frit. Børneskovene vil få flere børn og unge ud og lege i skovens friske luft og få gode oplevelser hermed. Børneskovene placeres bynært i kommunale skove, og ideen er, at børneskovene skal bruges i børnenes daglige leg (hverdagsleg).

 

Læs mere om baggrunden for projektet her: Projektbeskrivelse Projekt Børneskove

 

Nyttige links:  

Hvis du vil læse mere om, hvorfor det kan være godt at lege i naturen, kan du gøre det på følgende links. Her kan du også finde arrangementer, der foregår i naturen under det netværk, der kaldes Naturens Rige, hvor frivillige foreninger udbyder aktiviteter i naturen.

Sidst opdateret: 02.10.2019