Børneskove i Viborg Kommune

I Viborg Kommune arbejdes der på at etablere 6 børneskove fordelt i kommunen. Formålet er, at børn får øjnene op for muligheden for leg i skove, styrke deres kendskab til natur samt inspirere forældre og bedsteforældre til at komme ud i skovene.

6 børneskove i Viborg Kommune

En projektgruppe med repræsentation af Viborg Kommunes Sundheds- og forebyggelseskonsulenter, kommunens Naturskole, kommunens skovfoged, kommunens ansvarlige for parker og grønne områder samt kommunens projektgruppe for Viborg Naturpark arbejder på at etablere 6 børneskove geografisk fordelt i Viborg Kommune - én fyrtårnsskov i Viborg Naturpark og 5 satellitskove i sundhedssatellitområderne Karup, Bjerringbro, Stoholm, Møldrup og Ørum.

 

Projektet har til formål at vise naturens muligheder for leg og bevægelse for børn, unge, forældrene samt bedsteforældrene samt forbedre mulighederne for aktivt friluftsliv og oplevelser i naturen. Det sker blandt andet ved at udarbejde forskellige formidlings- og inspirationsmaterialer om hvor og hvordan børn kan lege i skoven.

 

Voksne danskere motionerer i naturen som aldrig før. Samtidig ser vi, at børnene er halvt så meget i naturen, som da bedsteforældrene var børn. En tendens projektgruppen ønsker at påvirke i positiv retning ved at arbejde med konceptet Børneskove og herved åbne børnenes øjne for skovens dyr, planter og træer samtidig med, at de bevæger sig, er sammen med andre børn og opdager glæden ved at kunne udfolde sig frit. Børneskovene vil få flere børn og unge ud og lege i skovens friske luft og få gode oplevelser hermed. Børneskovene placeres bynært i kommunale skove, og ideen er, at børneskovene skal bruges i børnenes daglige leg (hverdagsleg).

 

Læs mere om baggrunden i menuen til venstre.

 

Kort over mulige placeringer af Børneskove i Viborg Kommune

 

 

Nyttige links:  

Sidst opdateret: 04.01.2019