Børneskove i Viborg Kommune

I Viborg Kommune arbejdes der på at etablere 6 børneskove fordelt i kommunen. Formålet er, at børn får øjnene op for muligheden for leg i skove, styrke deres kendskab til natur samt inspirere forældre og bedsteforældre til at komme ud i skovene.

Slå dig løs i 6 børneskove i Viborg Kommune - uanset om du er barn, ung, forælder eller bedsteforælder

 

En projektgruppe med repræsentation af Viborg Kommunes 4 forvaltninger arbejder på at etablere 6 børneskove geografisk fordelt i Viborg Kommune - én i Viborg Naturpark og de resterende i Frederiks, Bjerringbro, Stoholm, Klejtrup og Ørum.

 

Se mere i folderen for børneskovene: Folder for børneskove i Viborg Kommune (pdf)

 

6 børneskove

Sidst opdateret: 15.11.2019