Fokus på ældre og alkohol

Temadag med fokus på ældre og alkohol afholdt på Sundhedscenter Viborg

Tirsdag d. 9. januar blev der afholdt temadag om 'Ældre og alkohol' på Sundhedscenter Viborg.  

Og med 55 deltagere fra henholdsvis Hjemmeplejen, plejecentre, Aktivitet og Udvikling, Akutteam, Sundhedscentret, Psykiatrisk team, træning og RCV, var det tydeligt, at temaet var højaktuelt og derfor meget relevant at forholde sig til, hvilket det blev på temadagen. Følgende spørgsmål blev drøftet og sat til debat blandt deltagerne:

  • Hvilke rammer har vi, og ønsker vi, når vi arbejder med alkoholforebyggelse? - en fælles tilgang på tværs
  • Hvordan styrker og håndterer vi opsporing?
  • Hvilken viden og information er der behov for(medarbejdere - borgere - pårørende)?
  • Hvilke tilbud har vi i kommunen - har vi kendskab til dem på tværs? - har praksislægerne? Mangler vi tilbud?

 

Undervejs var der oplæg fra Lene Dørfler og Eva Buchard fra Center for Forebyggelse i Praksis.

Temadagen var arrangeret af Sundheds- og Forebyggelseskonsulent Bente Dalsgaard og Forebyggende medarbejder Karin Hebsgaard - begge Viborg Kommune.