Orientering til foreninger

Her er en mulighed for at søge økonomisk tilskud og midler til projekter på sundhedsområdet.
(Ansøgningsfrist 4. januar)

Pulje: Indsatser om sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. Til enkelte aktiviteter vil det også være muligt at søge som forskningsinstitution.

Det vil være muligt at søge om midler til indsatser inden for følgende områder:

  • Alkohol 
  • Mental sundhed 
  • Ulykker
  • Seksuel sundhed 
  • Astma og Allergi 
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 
  • Forebyggelse af dopingmisbrug
  • Monitorering på sundhedsområdet

Der er i alt til fordeling blandt de ovenstående hovedområder op til ca. 40.250.000 kr., heraf er der givet tilsagn om flerårige tilskud for 26.845.141 kr. for 2016, hvilket betyder, at der forventes at være 13.404.859 kr. til udmøntning til indsatser på nye aktiviteter. 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/pulje-indsatser-om-sundhedsfremme-og-forebyggelse