Hvad er tobaksfrit idrætsliv?

Børn og unge spejler sig i de mennesker, den kultur og de normer, de møder i deres hverdag – det gælder også rygning og brug af anden tobak.

I forenings- og idrætslivet eksisterer der flere steder en ubevidst tobakskultur, som lærer børn og unge at ryge, bruge snus og e-cigaretter. Tobakken kan være en del af det sociale liv blandt trænere, bestyrelsesmedlemmer, forældre, tilskuere og ansatte. Jo flere steder børn og unge oplever rygning og snus, som en naturlig del af hverdagen, jo større risiko er der for, at de selv begynder at ryge eller tage snus. Det vil vi gøre noget ved.

Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd er gået sammen med Kræftens Bekæmpelse Viborg om at få røg og snus ud af vores lokale idræts- og foreningsliv. Samarbejdet bygger på www.røgfrifremtid.dk der er skabt mellem Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse. Vil I som forening og/eller idrætsanlæg skabe sundere rammer for børn og unge, så vil vi gerne i dialog med jer.

Sådan bliver I en tobaksfri forening

Vil I som forening og/eller idrætsanlæg skabe sundere rammer for børn og unge? Så kan følgende hjælpe jer på vej:

  • Tag en dialog i foreningens og/eller idrætscenterets bestyrelse om muligheder og barrierer for at adskille idræt og rygning/snus i forbindelse med aktiviteter i foreningen/på idrætsanlægget. Hvordan kan eventuelle barrierer overkommes?
  • Undersøg evt. holdninger blandt medlemmer og forældre til røg- og snusfrihed i foreningen på f.eks. et forældremøde eller generalforsamling. Udarbejd herefter politikken.
  • Vedtag politikken på et bestyrelsesmøde eller generalforsamlingen
  • Kommuniker politikken ud til foreningens medlemmer, trænere og forældre via mails, hjemmeside og sociale medier. Brug positiv kommunikation med en venlig henstilling fremfor forbud, som f.eks. ”Tak fordi du ikke ryger eller tager snus her” eller ”Her dyrker børn og unge idræt i et røg-og snusfrit miljø”

Få inspiration til jeres tobakspolitik her:

Plakater og skilte:

For at gøre indsatsen synlig, anbefaler vi at sætte plakater og skilte op forskellige steder på idrætscenteret. Vi kan hjælpe med design og produktion af skilte, som kan bruges på alle idrætsanlæg og foreninger. For at indsatsen tilpasses bedst muligt det lokale område, vil vi opfordre til at få taget billeder af lokale idrætsbørn og unge.

Hvem er partnere i et Tobaksfrit Idrætsliv i Viborg Kommune:

Flere foreninger og Idrætsanlæg i Viborg kommune er tobaksfrie. Du kan se et kort over dem her:

Partnere - Røgfri Fremtid (cancer.dk)

Ønsker I hjælp eller sparring, er I velkommen til at kontakte Bettina

Bettina Belmann Mirasola

Sundheds- og forebyggelseskonsulent

Tlf: 51270071