Sundhedscenter Viborg samarbejder med patientforeninger, der benytter lokaler i Sundhedscenter Viborg. Du kan også finde mere info om generelle tilbud ved lokale patientforeninger, hvor aktiviteterne foregår andre steder end Sundhedscenter Viborg. 

Patientforeninger