Generelle regler for lån af lokaler

Alle låner lokalerne på lige vilkår.
Der skal være en person, som er ansvarlig for arrangementet. Det oplyses til receptionen med navn, telefon og mail, når lokalet bookes.
Der aftales samtidig et tidspunkt - senest ugen før arrangementet - hvor låner kommer ind i receptionen – får information og aftaler de praktiske ting.
Låner er selv ansvarlig for oprydning af lokalerne, og lokalerne skal afleveres i samme stand som da man kom. Se tjekliste nederst. Hvis dette ikke overholdes bliver der pålagt en betaling på 250,-

Åben ild i lokalerne, som fx stearinlys er forbudt.
Der er rygeforbud i lokalerne. Al rygning foregår uden for Sundhedscenter Viborg på afmærkede steder.

Borde- stole i lokalerne:

Sundhedscentrets pedel står for opstilling af stole og borde i Multisalen i stueetagen. Den ønskede opstilling aftales med receptionen og skal skrives i kalenderen i receptionen.

Ved evt. beskadigelse af inventar: Meddeles til receptionen dagen efter.

Udluftning

Der er automatisk luftudskiftning i alle rum – vinduer må ikke åbnes.

AV-udstyr:

Multisal:
Der er projektor og lærred. Slideskifter. Musik kan styres via IPads/højtaler. Man skal selv medbringe PC. Vejledningen findes ved anlægget i multisalen.

Øvrige møderum:
PC kan medbringes og tilkobles storskærm – der kan også sættes lyd til.

Internetadgang:

Der kan etableres gæsteadgang ved ”Viborgguest”

Alarmer og lås af døre:

Uden for almindelig åbningstid låses dørene automatisk og der sættes alarm på.
Der er kun indgang til Sundhedscenteret via p-plads.
Det er nødvendigt at den, der får ansvar for lån af lokalet, aftaler åbning af døre og indgang med receptionen.

I nogle tilfælde vil det være aktuelt at få udleveret et nøglekort.

Er det nødvendigt med nøglekort:
Der udleveres og kvitteres for nøglekort, når låner møder i receptionen. Her vil man blive informeret i, hvordan nøglekortet skal bruges.
Nøglekort afleveres dagen efter. Bortkommet nøglekort erstattes med 100 kr.

Tjekliste

Før arrangement:

  • Aftal tid med receptionen for information og udlevering af tjekliste/nøglekort
    Aftal evt. borde -stoleopstilling
    Evt. bestilling af forplejning

Efter arrangement:

  • Oprydning i lokalet + moppe gulv + aftørre borde/ der er klud og moppe til rådighed.
  • Lukke døre - slukke lys
  • Sikre at dørene er lukket ind til centret, når lokalerne forlades
  • Aflever nøglekort i receptionen dagen efter