Kurset Lær at tackle kroniske smerter er et gratis tilbud til dig, der ønsker at leve bedre og mere aktivt med langvarige helbredsproblemer.

På kurserne møder du andre i samme situation som dig selv. Du kommer til at arbejde med forskellige redskaber til at håndtere hverdagens udfordringer. 

Kurset har lært mig at bruge nogle redskaber til bl.a. at udholde smerterne bedre og få mere ud af min hverdag.
– Tidligere kursist

Bente Dalsgaard

Sundheds- og Forebyggelseskonsulent

Tlf: 87876082

Solveig Vester