Hjælp til snusstop

Fremgangsmåden for snusstoppet tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

Alle, der ønsker snusstop, kan få hjælp. Er vedkommende under 15 år skal forældrene informeres. 

Få mere viden om snus og tobaksfri produkter:

Folder om snus (pdf)

Myter om snus.dk

Spørgsmål til Sundheds- og Forebyggelseskonsulent, Bettina Belmann Mirasola, bbmi@viborg.dk tlf. 51 27 00