Rehabiliteringsforløb for borgere med osteoporose

Der er fokus på hverdagsaktiviteter, rygskånende principper og træning af kropsstammen. Derudover tilbydes undervisning i bl.a. sygdomsforståelse og knoglevenlig mad.

Borgere med osteoporose

Inklusionskriterier:

  • Borgere med diagnosticeret osteoporose med / uden brud
  • Mindst 18 år
  • Bopæl i Viborg Kommune

Eksklusionskriterier:

  • Manglende danskfærdigheder

Praktiserende læge, hospital, hjemmeplejen, træningsenheden i Viborg Kommune kan henvise til forløbet.

Henvisningen skal indeholde borgerens telefonnummer og kort sygehistorie, herunder oplysninger om komplikationen og andre væsentlige diagnoser.

Sygehuse skal benytte MedCom skabelonen XREF01 ”sygehushenvisning” ved henvisning til tilbud i Sundhedscenter Viborg.

Praktiserende læger skal ved henvisning til tilbud i Sundhedscenter Viborg bruge MedCom skabelonen XREF15 ”kommunal forebyggelse”.

 

Vedr. Henvisningsprocedure til forebyggelsestilbud i Sundhedscenter Viborg (praktiserende læger):

Under de forskellige pakker/henvisninger skal der vælges en kommunepakke/kommunehenvisning. Under pakkehenvisning findes skabelonen til kommunal forebyggelse XREF15. Det er forskelligt fra lægesystem til lægesystem, hvordan henvisningen findes frem.

Der kan findes en vejledning specifikt til de forskellige lægesystemer her:

medcom.dk

Det er gratis at deltage i forløbet. Borger skal selv kunne transportere sig til Sundhedscentret og står selv for udgiften hertil.

Undervisning og træning varetages af Rehabiliteringsteamet,
Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, st. 8800 Viborg.

Læs mere info om forløbet: Osteoporose

Ved spørgsmål kan Rehabiliteringsteamet kontaktes: 

Mail: rehabteam119@viborg.dk 
Tlf. 20 56 06 92

Kontakt

Rehabiliteringsteamet

Toldboden 1
8800 Viborg
87 87 60 40