Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Der er fokus på træning af både styrke, balance og
kondition. Derudover tilbydes undervisning i bl.a. søvn og afspænding og livet med/efter kræft. 

Borgere med kræft

Inklusionskriterier:

  • Patienter med en kræftdiagnose
  • Mindst 18 år
  • Bopæl i Viborg Kommune

Eksklusionskriterier:

  • Konkurrerende lidelser / sygdomme der umuliggør træning
  • Kognitive vanskeligheder
  • Manglende danskfærdigheder

Tilbuddet kræver ingen henvisning, men læge skal godkende, at borger kan deltage i træningen. 

Det er gratis at deltage i forløbet. Borger skal selv kunne transportere sig til Sundhedscentret og står selv for udgiften hertil.

Undervisning og træning varetages af Rehabiliteringsteamet,
Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, st. 8800 Viborg.

 

Læs mere om forløbet: Kræft

Ved spørgsmål kan Rehabiliteringsteamet kontaktes: 


Mail: rehabteam119@viborg.dk 
Tlf. 20 56 06 92

Kontakt

Rehabiliteringsteamet

Toldboden 1
8800 Viborg
87 87 60 40