Rehabiliteringsforløb for borgere med KOL

Der er fokus på fysisk træning, hverdagsaktiviteter, ergonomi
samt vejrtrækningsteknikker og afspænding.


Derudover tilbydes undervisning i bl.a. sygdomsforståelse,
søvn samt forandring af vaner.

Borgere med KOL

Inklusionskriterier:

  • Patienter med diagnosen KOL og/eller emfysem
  • Mindst 18 år
  • Bopæl i Viborg Kommune

Eksklusionskriterier:

  • Manglende danskfærdigheder

Henvisningen skal indeholde borgerens telefonnummer og kort sygehistorie, herunder oplysninger om komplikationen og andre væsentlige diagnoser.

Sygehuse skal benytte MedCom skabelonen XREF01 ”sygehushenvisning” ved henvisning til tilbud i Sundhedscenter Viborg.

 

Praktiserende læger skal ved henvisning til tilbud i Sundhedscenter Viborg bruge MedCom skabelonen XREF15 ”kommunal forebyggelse”.

 

Vedr. Henvisningsprocedure til forebyggelsestilbud i Sundhedscenter Viborg (praktiserende læger):

Under de forskellige pakker/henvisninger skal der vælges en kommunepakke/kommunehenvisning. Under pakkehenvisning findes skabelonen til kommunal forebyggelse XREF15. Det er forskelligt fra lægesystem til lægesystem, hvordan henvisningen findes frem.

Der kan findes en vejledning specifikt til de forskellige lægesystemer her:

medcom.dk

Det er gratis at deltage i forløbet. Borger skal selv kunne transportere sig til Sundhedscentret og står selv for udgiften hertil.

Undervisning og træning varetages af Rehabiliteringsteamet,
Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, st. 8800 Viborg.

Læs mere info om tilbuddet: KOL

Ved spørgsmål kan Rehabiliteringsteamet kontaktes:


Mail: rehabteam119@viborg.dk 
Tlf. 20 56 06 92

Kontakt

Rehabiliteringsteamet

Toldboden 1
8800 Viborg
87 87 60 40