Kulturbuffet i fællesskab

Målgruppen for Kulturbuffet er voksne,
- som på grund af psykisk sårbarhed eller manglende personlig handlekraft er begrænset i deres sociale eller arbejdsmæssige liv. F.eks. i forbindelse med ensomhed, angst, stress, udbrændthed eller længerevarende sygdom
- som er motiveret for at lade sig inspirere, stimulere og motivere af kreative, kulturelle aktiviteter

Visitationen sker ved en afklarende samtale på Sundhedscenter Viborg, men du kan fortælle borgeren om forløbet og være med til at guide borgeren i det rette tilbud med kulturoplevelser. Se mere om visitation og projektet generelt i folderen. 

Kontakt projektleder på Kulturbuffet i fællesskab

Bente Dalsgaard

Sundheds- og Forebyggelseskonsulent

Tlf: 87876082