Individuel hjælp til rygestop

Som et særligt tilbud grundet coronapandemien, tilbyder vi individuel hjælp til rygestop via telefon eller virtuelt. 

Rygestoprådgiveren kan rådgive og vejlede dig til at forberede røgstop og støtte dig i processen efter. Sammen snakker I om, hvordan forløbet skal se ud. 

Hvis du er motiveret for rygestop kan du kontakte os og høre mere om mulighederne.

Rygestop - Sundhedscenter Viborg

87 87 60 40