Når vi mister

Vi vil alle opleve tab på et eller andet tidspunkt i livet, da døden er uundgåelig.

Når en du holder af dør, vil du opleve både sorg og savn. Selv efter lang tids sygdom kan sorgen komme bag på dig. Det kan både være svært at acceptere og forstå.

Der er ikke nogen rigtig måde at reagere på, og derfor reagerer vi meget forskelligt. Det kan være en god idé at tale med andre om sin sorg og sit savn.

Enke/enkemandsbesøg

De forebyggende medarbejdere tilbyder enke-/enkemandsbesøg til borgere over 75 år, som har mistet en ægtefælle eller samboende. Besøget tilbydes ca. 2 måneder efter dødsfaldet.

Hvis du er 65 år eller ældre og føler dig sårbar, fordi du har mistet en du holder af, er du velkommen til at kontakte de forebyggende medarbejdere. Vi kan tilbyde en samtale, hvor du har mulighed for at tale med en udenforstående om din sorg, og hvordan du tackler din nye hverdag.

Samtalen omfatter dog ikke borgere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

Andre former for hjælp og støtte

Som efterlevende kan man også søge hjælp og støtte hos:

  • Praktiserende læge
  • Psykolog
  • Præst
  • Kræftens Bekæmpelse Viborg, Toldboden 1, 2.sal, 8800 Viborg, tlf. 70 20 26 63
  • Sorggruppe, Viborg Selvhjælp, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg, tlf. 20 44 60 30
  • Sorg- og livsmodsgruppe i Ældresagen, Elsebeth Hansen tlf. 61 71 14 75
  • NEFOS - netværket for selvmordsramte NEFOS

Kontakt

Karin Hebsgaard

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 96

Britta Koppelgaard

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 95

Britta Kempe

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 93

Dorte Weis Moeslund

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 94

Anne Norup Klavsen

Teamleder

Tlf: 20 22 96 65