Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale mellem dig og en forebyggende medarbejder. Samtalen handler om din hverdag. Du kan få vejledning om bl.a. sund livsstil, aktiviteter og muligheder i Viborg Kommune og i foreningslivet. Formålet med besøget er at bidrage til din tryghed og trivsel i hverdagen.

Hvad kan besøget bruges til?

Det er dig, der afgør hvad samtalen skal dreje sig om. Det kan f.eks. være:

 • Helbred og trivsel
 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
 • Dagligdagen – hvad går godt, og hvad er svært?
 • Netværk og ensomhed, du kan bruge besøget til at bryde ensomheden, hvis du mangler et netværk.
 • Kost, motion, indretning af bolig og forebyggelse af fald
 • Vejledning til at tackle en kronisk sygdom.

Derfor kan et forebyggende hjemmebesøg ofte give det lille skub, der skal til for at hverdagen kan blive bedre.

Hvem tilbydes et forebyggende hjemmebesøg?

 • Når du fylder 70 år og hvis du bor alene - Du vil modtage et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.
 • Når du fylder 75 år - Du vil modtage et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.
 • Når du fylder 80 år - Du tilbydes et besøg en gang om året.
 • Fra det år du er blevet 82 år - du modtager et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg en gang årligt.
 • Når livet er svært - for dig over 65 år - borgere i alderen 65 til 79 år med særlig risiko for funktionstab
 • Enke-/enkemandsbesøg borgere over 75 år, der har mistet en ægtefælle eller samboende tilbydes ca. 2 måneder efter dødsfaldet. 

Ovenstående tilbud om besøg omfatter ikke borgere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

Hvem kommer på besøg?

Du får besøg af en forebyggende medarbejder, der har et bredt kendskab til såvel sociale som sundhedsmæssige forhold.

Vi kan ikke bevillige hjemmehjælp, træning og hjælpemidler.

Samtalen varer ca. en time og vi har selvfølgelig tavshedspligt. 

Kontakt

Karin Hebsgaard

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 96

Britta Koppelgaard

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 95

Britta Kempe

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 93

Dorte Weis Moeslund

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 94

Anne Norup Klavsen

Teamleder

Tlf: 20 22 96 65