Faldulykker er den hyppigste ulykkestype blandt ældre. Ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. Du kan selv være med til at mindske risikoen for, at du bliver en af dem, der falder.

Hvad kan jeg selv gøre?

Disse faktorer spiller ind ved din risiko for at falde: 

  • Hvordan du har det rent fysisk
  • Hvordan dit helbred er
  • Hvordan dit hjem er indrettet
  • Hvordan du tilrettelægger dagligdagen.

I folderen med gode hverdagsvaner, kan du finde konkrete råd til, hvad du selv kan gøre: Folder - gode hverdagsvaner og faldforebyggelse (pdf)

Fakta om fald

Risikoen for at falde stiger kraftigt med alderen

Kvinder falder hyppigere end mænd

1/3 af ældre over 65 år falder mindst en gang om året

50 % af ældre over 80 år falder mindst en gang om året

Hvert år kommer 45.000 ældre over 65 år på skadestuen grundet fald.

 

Kontakt

Karin Hebsgaard

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 96

Britta Koppelgaard

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 95

Britta Kempe

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 93

Dorte Weis Moeslund

Forebyggende medarbejder

Tlf: 51 49 08 94

Anne Norup Klavsen

Teamleder

Tlf: 20 22 96 65