Forløbet bringer dig sammen med andre med osteoporose eller osteopeni. Der er fokus på hverdagsaktiviteter, rygskånende principper og træning af kropsstammen.

Læs mere om forløbet i oversigten.

Rehabiliteringsforløb for borgere med osteoporose eller osteopeni

Forløbet bringer dig sammen med andre med osteoporose eller osteopeni. Der er fokus på hverdagsaktiviteter, rygskånende principper og træning af kropsstammen. Derudover bliver du tilbudt undervisning i bl.a. sygdomsforståelse og knoglevenlig mad.

Forløbet indledes med en samtale med din tildelte kontaktperson i rehabiliteringsteamet. Sammen finder I ud af, hvorledes et forløb kan tilrettelægges for dig, ud fra de muligheder, vi kan tilbyde, og hvad der giver mening for dig.

Der er løbende optag på forløbet, men der kan forekomme ventetid i forhold til opstart på vores træningstilbud.

Du har mulighed for træning to gange om ugen i 8 uger. Træningen foregår både ude i naturen og i træningssal. Derudover tilbyder vi undervisning cirka en gang om måneden. En gang årligt tilbyder vi opfølgning i Sundhedscenter Viborg eller i lokal Sundhedssatellit, alt efter hvor du bor.

Det er gratis at deltage i forløbet. Du skal selv kunne transportere dig til sundhedscenteret og du står selv for udgiften hertil.

Du kan blive henvist af din praktiserende læge, hospital, hjemmeplejen eller træningsenheden i Viborg Kommune. Herefter vil du blive indkaldt til en indledende samtale via e-Boks.

Få yderligere information omkring henvisning til tilbuddet - se sundhed.dk

Undervisning og træning varetages af Rehabiliteringsteamet i Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, st. 8800 Viborg. Som en del af vores træningstilbud i forbindelse med et rehabiliteringsforløb, er der træning ude i naturen en gang om ugen. Vi bruger naturen som fitnesscenter og træner både kondition og styrke.

Du er velkommen til at kontakte Rehabiliteringsteamet, hvis du gerne vil vide mere:

Mail: rehabteam119@viborg.dk

Tlf. 87 87 60 40

Kontakt

Anette Bjerring

Ergoterapeut

Tlf: 22 66 86 89

Lene Ladefoged Kromann

Fysioterapeut

Tlf: 21 26 89 51

Anne Norup Klavsen

Teamleder

Tlf: 20 22 96 65