Med afsæt i en indledende samtale starter dit individuelle forløb med en fast fysioterapeut. Du får lavet en kropsundersøgelse med fokus på dine resurser. Det bliver udgangspunktet for dit fysioterapeutiske forløb.

Sammen udarbejder vi derefter dine helt individuelle mål for forløbet. Et mål kunne være at få større forståelse for din krop og dens signaler ved at blive bedre til at mærke den. Et andet mål kunne være at lære sammenhængen mellem dine følelser og din krops reaktioner at kende.
Fælles for målene er, at du udvikler redskaber til bedre at kunne mestre din hverdag.

I psykiatrisk fysioterapi arbejder vi recovery- og ressourceorienteret, hvor vi med udgangspunkt i kroppen laver forskellige øvelser og aktiviteter. I forløbet arbejdes der med at håndtere fysiske symptomer og psykiske ubalancer ved at kombinere kropslige øvelser med samtaler og accept.

Du har mulighed for at deltage på hold samtidig med eller efter det individuelle forløb.

Du får en fast ugentlig mødetid. Hvis du er forhindret, forventer vi, at du melder afbud så tidligt som muligt.

Kontakt

Psykiatrisk fysioterapi

Toldboden 1, 1. sal
8800 Viborg
87 87 71 04 / 87 87 71 05

Telefontid hver dag mellem 8.00-15.00