Sundhedssatellitter i dit lokalområde

I sundhedssatellitterne i Bjerringbro, Karup, Møldrup, Stoholm og Ørum kan du finde forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud for dig.

Hvis du mangler et tilbud eller har en idé til et sundhedsfremmende projekt, hører vi gerne fra dig. Vi ønsker at samskabe med borgere, foreninger og institutioner som skoler og daginstitutioner om sundhedsfremme og forebyggelse, da det lokale kendskab er uvurderligt.

Det kan f.eks. være:

 • Oplæg og dialog om rygestop, kost, fysisk aktivitet eller alkohol
 • Natur
 • Motorik
 • Mindfullness til forældre og børn, daginstitutioner, foreninger osv.
 • Udendørs aktiviteter
 • Aktiviteter i lokalområderne omkring sundhedssatellitterne, fx på skoler, idrætshaller eller lignende
 • Fagpersoner som sundhedsplejersker, demenskonsulenter, diætister vil også have aktiviteter i satellitterne

Træffetid ved sundheds- og forebyggelseskonsulenter

I sundhedssatellitterne er der desuden ugentligt mulighed for at møde en sundheds- og forebyggelseskonsulent fra Viborg Kommune. I træffetiden er der mulighed for:

 • Sundheds- og livsstilssamtale
 • Alkoholsamtale
 • Rygestopsamtaler
 • at komme med ideer til sundhedsfremmende tiltag i lokalområdet
Sidst opdateret: 09.12.2019