Sundhedssatellitter

I sundhedssatellitterne i Bjerringbro, Karup, Stoholm og Møldrup udbydes der forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud for borgerne i lokalområderne. Vi ønsker at samskabe med borgere, foreninger og institutioner som skoler og daginstitutioner om sundhedsfremme og forebyggelse.

Det kan for eksempel være:

 • Oplæg og dialog om rygestop, kost, fysisk aktivitet eller alkohol
 • Natur
 • Motorik
 • Mindfullness til forældre og børn, daginstitutioner, foreninger osv.
 • Udendørs aktiviteter
 • Aktiviteter i lokalområderne omkring sundhedssatellitterne, fx på skoler, idrætshaller eller lignende.
 • Fagpersoner som sundhedsplejersker, demenskonsulenter, diætister vil også have aktiviteter i satellitterne.

 

Træffetid ved Sundheds- og Forebyggelseskonsulenter:

I sundhedssatellitterne er der desuden ugentligt mulighed for at møde en Sundheds- og Forebyggelseskonsulent fra Viborg Kommune. I træffetiden er der mulighed for:

 • Sundheds- og livsstilssamtale
 • Alkoholsamtale
 • Rygestopsamtaler
 • at komme med ideer til sundhedsfremmende tiltag i lokalområdet.

Find mere info om de enkelte sundhedssatellitter i boksene til højre

 

Sidst opdateret: 26.01.2018