At lege er at leve

På denne side har vi samlet en række gode grunde til at lege og steder, hvor du kan læse mere om, hvorfor det er vigtigt at lege - gennem hele livet.

At lege er at leve – en sundhedsfremmende aktivitet, vi skal huske hele livet.
Leg giver liv og glæde og rummer mening i sig selv.

"Barndomslegene lægger grundstenen til det voksne menneskes kreativitet og potentiale til at begå sig på arbejdsmarkedet i det 21. århundrede. Men vi bør ikke stoppe med at lege som børn, for vi kan udvikle os gennem hele livet

Scott Kaufmann, psykolog og forsker i kreativitet og leg, University of Pennsylvania, USA

 

Når vi leger, har vi det sjovt – men vi gør det ikke sjov.  Gennem historien har mennesket udviklet sig og kun ”medtaget” de vigtigste ting. En af de ting er legen – et iboende instinkt, der er livsvigtig og en forudsætning for udvikling. 

Derfor leger vi – uden tanke for alt det gode legen gør ved os. Men når du leger - fordi du har lyst - har det samtidig en række positive effekter.

Når bevæger du dig gennem legen, får du:

  • Motion
  • En stærkere krop og bedre balance.
  • Leg med andre træner din empati, indlevelse, sociale færdigheder, giver forståelse for vores forskelligheder og måske opstår der nye venskaber.
  • Kreative, undersøgende, fantasifulde børn vokser måske op og finder som voksne nye løsninger i arbejdslivet.  

Kreativitet handler om at overskride det, der allerede er tilfældet, at gøre noget nyt med det allerede kendte. Og den overskridelse er børn ekstremt gode til, for det er det, de gør hele tiden, når de leger. Leg handler netop om at finde på og lade sig føre nye steder hen”.

                                            Lars Geer Hammershøj, lektor i pædagogisk filosofi ved DPU

Dermed kan leg indgå som virkemiddel i så forskellige indsatser som arbejdet for god motorik, fysisk og psykisk sundhed, læring, trivsel, erhvervsudvikling, at få flere til at cykle, at skabe lokale mødesteder og levende bymidter. Legen går på tværs af generationer, faggrupper, forvaltninger, frivillige og borgere.

”Fra 80erne og frem til 00erne faldt antallet af timer, vores børn bruger på fri, ustruktureret og spontan leg, med otte timer om ugen”

David Elkind, amerikanske forsker, 2008.

Så husk at lege – også i dag!

  

Nyttige links, hvis du vil vide mere om leg:

 

Sidst opdateret: 23.01.2020