Til personale og frivillige

Hermed spørgeskema til registrering af aktiviteter i sundhedssatellitterne.

Med det formål at opsamle informationer ang. aktiviteterne i Sundhedssatelitterne, bedes I efter hvert afholdt aktivitet udfylde dette spørgeskema:

spørgeskema sundhedssatellitter

Spørgeskemaet må kun udfyldes af fagpersonale og frivillige.

På forhånd tak for hjælpen!

Sidst opdateret: 12.09.2019