Bevægelsesglæde i Hal og Dagtilbud

Leg og fællesskab på tværs

Med projektet Bevægelsesglæde i Hal og Dagtilbud ønsker vi at fremme fællesskabet i børnehøjde på tværs af vuggestuer, børnehaver og dagplejere i område Sydøst. Vi ønsker at åbne hallen og introducere alle børn trygt og sikkert til deres lokalområde – herunder Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter. Vi vil lave ét bevægelsesglæde-arrangement pr. kvartal, hvor børn og fagprofessionelle mødes i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter i tidsrummet fra kl. 9.30-13.  

Hver gang vil der være et fagligt tema på dagsordenen, så fagpersonalet på tværs af dagtilbuddet bliver inspireret alt imens børn og voksne er i fuld gang og aktive i hallen. Der er i hallen meget plads til fysisk udfoldelse, hvilket giver andre muligheder for bevægelse og aktivitet end tilfældet er hjemme i institutionerne og dagplejen. 

 

Formålet med bevægelsesglæde-arrangementerne er også, at de giver mulighed for at skabe relationer på tværs af dagtilbuddet – både i børnehøjde og blandt fagpersonlet. Der skabes mulighed for, at fagpersonalet kan videns- og erfaringsudveksle på tværs samtidig med, at børn og voksne bliver introduceret i multihallen og Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter.  Mange af har været her før, men der er også nogle, der normalt ikke kommer i hallen og som nu får mulighed for at lære stedet og omgivelserne at kende og bliver trygge herved. Det kan være de får lyst til at blive medlem af en idrætsforening på et tidspunkt, og at de i fremtiden vil tage deres søskende og forældre med.

 

Det er vigtigt at introducere børnene til sunde og aktive vaner og sociale fællesskaber fra barnsben. Vi ser, at vanerne følger med ind i ungdomslivet og voksenlivet, hvorfor det er vigtigt at have fokus på en tidlig effektfuld indsats hos vores børn og unge, så det bliver en del af fællesskabet og er sunde gennem hele livet.

 

Projektet støtter dermed op om de 4 temaer i den Tværgående Sundhedspolitik i Viborg Kommune samt ønsket om at arbejde sundhedsfremmende i lokalområderne – bl.a. i Sundhedssatellit-byen Bjerringbro. Derudover understøtter projektet også Børne- og ungdomspolitik ”Lys i øjnene” samt idræts- og motionspolitikken – Viborg i Bevægelse.

 

Nyttige links:

 

Sidst opdateret: 19.05.2020