Vanebryderne - Bjerringbro

Har du et ønske om at blive mere fysisk aktiv i hverdagen, få mere energi og smide nogle overflødige kilo? Tilmeld dig forløbet Vanebryderne, der er et tilbud til dig, som gerne vil støttes i en varig livsstilsomlægning. NB: holdet er i gang.

Vanebryderforløbet består af 9 mødegange á 3 lektioner fordelt over ca. 4 måneder med motiverende øvelser, introduktion til forskellige motionsaktiviteter og et madværksted, hvor vi i fællesskab bliver inspireret til at spise mere groft og grønt. I forløbet vil der også være indlagt besøg af coach, Bjarne Platz, der kommer med et oplæg om det, at bryde vaner, samt besøg af en kostvejleder fra sundhedscenteret. Endvidere er der indlagt refleksionsuger, hvor du selv arbejder videre med din livsstilsomlægning.
Mindre udgift til betaling af råvarer til madværksted må påregnes. Betaling herfor sker direkte til underviseren.

Målgruppe: dig, der har en BMI op mod de 30 eller derover.

Vanebryder udbydes i samarbejde mellem Sundhedssatellit Bjerrngbro og LOF Midtjylland. Mødegangene afholdes i Bjerringbro.

Mere info om forløbet og tilmelding på LOF Midtjyllands hjemmeside: Vanebryderne Bjerringbro

Sidst opdateret: 20.02.2020