Afholdte aktiviteter

På denne side kan du få et overblik over afholdte aktiviteter i og omkring Sundhedssatellit Bjerringbro. Nogle aktiviteter er enkeltstående aktiviteter, mens andre vil blive afholdt igen.

 •  Naturskattejagter d. 25/27. maj 2018

Der findes mange måder at bevæge sig på eller lave bevægelse på - det er de afholdte naturskattejagter i Bjerringbro et godt eksempel på. I weekenden d. 25/27. maj blev der afholdt naturskattejagter i to skove i Bjerringbro i et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne, Naturskolen og Sundhedssatellit Bjerringbro/Sundhedscenter Viborg, hvor mere end 350 børn og voksne deltog.

Her fik de mulighed for at stifte bekendtskab med skovene og gå på opdagelse på steder, hvor man normalt ikke færdes i skoven - alt sammen som en del af oplevelsen, hvor der skulle løses poster for at finde skatten, men hvor bevægelse var en integreret del. Det gav sved på panden og farve i kinderne for mange af de deltagende familier, i og med at solen stod højt på himlen. Heldigvis var der steder i skoven, hvor træerne ydede skygge for solen, hvor varmen var knap så anstrengende og hvor der var tid og plads til et pusterum og nyde den medbragte madpakke.

Læs mere Naturen som sundhedsfremmende arena

Merethe (Sundhedscenter Viborg) og Dagny (Viborg Bibliotekerne) havde godt vejr, da de forud for naturskattejagterne var ude og gøre posterne klar, så børnefamilierne fik en god og aktiv oplevelse i skovene.

 • Bevægelsesglæde i hal og dagtilbud

 

Tirsdag d. 15. maj var 80 børnehavebørn fra 5 institutioner i Bjerringbro og Rødkærsbro inviteret til Bevægelsesglæde-arrangement i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, hvor der blev leget forskellige lege og lavet aktiviteter for at inspirere til bevægelse som børn og pædagoger kan lave tilbage i børnehaverne.

Børnene kom kl. 9.30, hvorefter der blev leget, løbet, danset, sunget og grint i 2 timer, inden det var tid til madpakker og afslutningen på begivenhedsrig formiddag kl. 12.30.

 

Dagen var det første bevægelsesglæde-arrangement af i alt fire, der er planlagt som en del af projekt ”Bevægelsesglæde i Hal og Dagtilbud” - et tværfagligt projekt, der er søgt hjem støttet af Forebyggelsespuljen i Viborg Kommune.

Med projektet Bevægelsesglæde i Hal og Dagtilbud ønsker vi at fremme fællesskabet i børnehøjde på tværs af vuggestuer, børnehaver og dagplejere i område Sydøst. Vi ønsker at åbne hallen og introducere alle børn trygt og sikkert til deres lokalområde – herunder Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter. Vi vil lave ét bevægelsesglæde-arrangement pr. kvartal, hvor børn og fagprofessionelle mødes i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter i tidsrummet fra kl. 9.30-12.30.

 

Hver gang vil der være et fagligt tema på dagsordenen, så fagpersonalet på tværs af dagtilbuddet bliver inspireret alt imens børn og voksne er i fuld gang og aktive i hallen. Der er i hallen meget plads til fysisk udfoldelse, hvilket giver andre muligheder for bevægelse og aktivitet end tilfældet er hjemme i institutionerne og dagplejen. 

 

Formålet med bevægelsesglæde-arrangementerne er også, at de giver mulighed for at skabe relationer på tværs af dagtilbuddet – både i børnehøjde og blandt fagpersonlet. Der skabes mulighed for, at fagpersonalet kan videns- og erfaringsudveksle på tværs samtidig med, at børn og voksne bliver introduceret i multihallen og Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter.  Mange af har været her før, men der er også nogle, der normalt ikke kommer i hallen og som nu får mulighed for at lære stedet og omgivelserne at kende og bliver trygge herved. Det kan være de får lyst til at blive medlem af en idrætsforening på et tidspunkt, og at de i fremtiden vil tage deres søskende og forældre med.

 

Det er vigtigt at introducere børnene til sunde og aktive vaner og sociale fællesskaber fra barnsben. Vi ser, at vanerne følger med ind i ungdomslivet og voksenlivet, hvorfor det er vigtig at have fokus på en tidlig effektfuld indsats hos vores børn og unge, så det bliver en del af fællesskabet og er sunde gennem hele livet.

 

Projektet støtter dermed op om de 4 temaer i den Tværgående Sundhedspolitik i Viborg Kommune samt ønsket om at arbejde sundhedsfremmende i lokalområderne – bl.a. i Sundhedssatellit-byen Bjerringbro.

 

 

Initiativtagerne bag projektet er:

 • Gitte Henriksen, Trivselspilot
 • Charlotte Didriksen, Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter
 • Anne-Mette Marling, Områdeleder - Område Sydøst
 • Merethe Jelsbak Raundahl, Sundheds- og Forebyggelseskonsulent, Social, Sundhed & Omsorg, Viborg Kommune.
 • Førstehjælpskursus d. 3. maj 2018

Førstehjælpskursus arrangeret i et samarbejde mellem Bjerringbro Idrætspark, Sundhedssatellitten i Bjerringbro og LOF Midtjylland.

 

 • "Kend din by" d. 8. april 2018

Søndag d. 8. april deltog Sundheds- og forebyggelsesmedarbejdere Maria og Anne i arrangementet Kend din by i Bjerringbro, hvor ca. 200 mennesker var på guidet tur rundt i lokalområdet. Ved soltrappen kunne man møde mange glade mennesker heriblandt Maria og Anne fra Sundhedscenter Viborg, som var ude for at fortælle om de mange gode tilbud borgerne kan få i sundhedssatellitten, som lige i øjeblikket ligger i Idrætscentret. Her kan borgeren møde Maria eller Merethe og få en snak om sund livsstil eller få hjælp til at opstarte sundhedsfremmende og forebyggende projekter i lokalområdet. Dagen bød også på masser af sol, taler, fællesspisning, FDF aktiviteter, smagsprøver mm.

 • Førstehjælpskursus afholdt d. 15. marts 2018

   

Gratis førstehjælpskursus i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter arrangeret i et samarbejde mellem Bjerringbro Idrætspark, Sundhedssatellitten i Bjerringbro og LOF Midtjylland. 16 borgere deltog.

 

 •  Foredrag: Sund hverdagsmad

D. 5. oktober 2017 blev der afholdt kostforedrag i Bjerringbro Idrætspark af Klinisk Diætist, Line Dongsgaard. Temaet var sund hverdagsmad.

 • Temaaften om aktiv transport

Mandag d. 6. november 2017 blev der afholdt temaaften om aktiv transport i Bjerringbro Idrætspark. Temaaftenen blev afholdt i et samarbejde mellem Sundhed, Trafik, Cyklistforbundet og lokale cykelhandlere.

  På programmet var:

  • Kl. 19.00 Velkomst  
  • Kl. 19.10 Hvordan arbejder vi med cyklismen i Viborg Kommune og hvorfor (sundhedsperspektivet)
  • Kl. 19.50 Cyklistforbundet
  • Kl. 20.10 Pause og udstilling
  • Kl. 20.25 Oplæg fra frivillighedskoordinatoren på ældreområdet
  • Kl. 20.40 Debat: Hvordan kan I understøtte aktiv transport i Jeres hverdag?
  • Kl. 21.00 Afslutning og tak for i dag
  • Skuldercafé afholdt  d. 22. november 2017

    

  Denne eftermiddag blev der afholdt skuldercafe for borgere i Viborg Kommune med skulderproblemer. Arrangementet foregik i Bjerringbro Idrætspark. Der blev givet viden om skulderens funktion og instruktioner til relevante skulderøvelser, der kunne laves i hjemmet for både at afhjælpe og forebygge deltagernes skulderproblemer og samtidig undgå en eventuel forværring.

   

  • Rollatortræf - afholdt d. 6. december 2017

  16 borgere mødte op og fik efterset deres rollator eller manuelle kørestol til Rollatortræf d. 6. december, der blev afholdt på Skovvænget. Rollatortræf blev udbudt af Hjælpemiddelservice og var arrangeret i samarbejde med det sundhedsfremmende område.  

   

   

   

   

  Sidst opdateret: 19.06.2019