Lænderygsmerter

Rehabiliteringsforløb til dig med længerevarende lænderygsmerter

Hvem er forløbet for?

Forløbet er for dig, der:

  • er over 18 år og bosat i Viborg Kommune
  • vurderes af lægen at have et ukompliceret tilbagefald eller længerevarende lænderygsmerter.
  • har behov for vejledning til at håndtere udfordringer samt forandringer i hverdagen som følge af længerevarende lænderygsmerter
  • har danskfærdigheder, der muliggør nuanceret kommunikation og dialog med de andre deltagere på holdet.

Hvad indeholder forløbet?

Et forløb, der bringer dig sammen med andre med længerevarende lænderygsmerter og fokuserer på bl.a. fysisk aktivitet, forandring af vaner, at leve med smerter samt søvn og afspænding.

Hvornår foregår forløbet?

Forløbet indledes med en samtale med din tildelte kontaktperson i teamet. Sammen finder I ud af, hvorledes et forløb kan tilrettelægges for dig, ud fra de muligheder, vi kan tilbyde, og hvad der giver mening for dig. Der er løbende optag på forløbet, men der kan forekomme ventetid i forhold til opstart.

Hvor lang tid varer forløbet?

Et 9 ugers træningsforløb med træning to gange om ugen, hvor rygrelateret undervisning indgår én gang om ugen. Derudover tilbydes yderligere undervisning cirka én gang årligt. En gang årligt tilbydes opfølgning i Sundhedscenter Viborg eller i lokal Sundhedssatellit.

Hvem er forløbet ikke for?

Eksklusionskriterier:

  • Nerverodstryk med nyopstået kraftnedsættelse
  • Psykiatrisk lidelse eller kognitive vanskeligheder, der forhindrer holddeltagelse.
  • Hvis rygproblematikken primært er i nakken eller den øverste del af ryggen.
  • Er i gang med udredningsforløb på Rygambulatoriet eller ved speciallæge.
  • Manglende danskfærdigheder
  • Konkurrerende lidelser/sygdomme, der umuliggør træning

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage i forløbet. Du skal selv kunne transportere dig til Sundhedscenteret og du står selv for udgiften hertil.

Hvordan bliver jeg henvist?

Du kan henvises via din praktiserende læge, hospital, jobcenter eller træningsenheden i Viborg Kommune. Du vil blive indkaldt til en indledende samtale via e-Boks. For yderligere information omkring henvisning til tilbuddet - se Sundhed.dk

Hvor foregår det?

Undervisning og træning foregår hos Rehabiliteringsteamet, Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, st. 8800 Viborg.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Du er velkommen til at kontakte Rehabiliteringsteamet, hvis du gerne vil vide mere:

Mail: rehabteam119@viborg.dk

Tlf. 20 56 06 92

Du kan se mere i pjecen om lænderyg: Lænderyg (pdf)

Smerte: Smerte - Region Midt (eksternt link)

Smerte: Smerte - Gigtforeningen (eksternt link)

Sidst opdateret: 21.05.2020