KOL

Forløb til dig med KOL

Hvad indeholder forløbet?

Et forløb, der bringer dig sammen med andre med KOL. Der er fokus på fysisk træning, hverdagsaktiviteter, ergonomi, samt vejrtrækningsteknikker og afspænding. Derudover tilbydes undervisning i bl.a. sygdomsforståelse, søvn samt forandring af vaner.

Hvornår foregår forløbet?

Forløbet indledes med en samtale med din tildelte kontaktperson. Sammen finder I ud af, hvorledes et forløb kan tilrettelægges for dig, ud fra de muligheder vi kan tilbyde, og hvad der giver mening for dig. Der er løbende optag på forløbet, men der kan forekomme ventetid i forhold til opstart.

Hvor lang tid varer forløbet?

Der er mulighed for træning to gange om ugen i 8 uger, hvor KOL-relateret undervisning indgår en gang om ugen. Derudover tilbydes yderligere undervisning cirka en gang om måneden. En gang årligt tilbydes opfølgning i Sundhedscenter Viborg eller i lokal Sundhedssatellit.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage i forløbet. Du skal selv kunne transportere dig til sundhedscenteret og du står selv for udgiften hertil.

Hvordan bliver jeg henvist?

Du kan henvises via din praktiserende læge, hospital, hjemmeplejen eller træningsenheden i Viborg Kommune. Du vil blive indkaldt til en indledende samtale via e-Boks.

Få yderligere information omkring henvisning til tilbuddet - se Sundhed.dk

Hvor foregår det?

Undervisning og træning foregår hos Rehabiliteringsteamet i Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, st, 8800 Viborg.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Du er velkommen til at kontakte Rehabiliteringsteamet, hvis du gerne vil vide mere:

Mail: rehabteam119@viborg.dk

Tlf. 20 56 06 92

Læs mere i plejen for KOL-forløb her: KOL-forløb (pdf)

 

Sidst opdateret: 05.05.2020