Henvisning (for fagpersonale)

Denne side indeholder viden om, hvordan du som fagprofessionel skal henvise til Rehabiliteringsteamets forløb.

Sygehusene skal indtil videre benyttet MedCom skabelonen XREF01 ”sygehushenvisning” ved henvisning til tilbud i Sundhedscenter Viborg.

 

Praktiserende læger skal ved henvisning til tilbud i Sundhedscenter Viborg bruge MedCom skabelonen XREF15 ”kommunal forebyggelse”.

 

Vedr. Henvisningsprocedure til forebyggelsestilbud i Sundhedscenter Viborg (praktiserende læger):

Under de forskellige pakker/henvisninger skal der vælges en kommunepakke/kommunehenvisning. Under pakkehenvisning findes skabelonen til kommunal forebyggelse XREF15. Det er forskelligt fra lægesystem til lægesystem, hvordan henvisningen findes frem. Der kan findes en vejledning specifikt til de forskellige lægesystemer her:

medcom.dk

Sidst opdateret: 16.01.2020