Sund By Netværket

Viborg Kommune er medlem af Sund By Netværket. Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse for dig, kalder på tværfagligt samarbejde. Det får vi gennem Sund By Netværket, hvor vi bliver klædt på med nyeste viden.

Om netværket

Netværket er grundlagt i 1991 og i dag er 56 danske kommuner med. Sund By Netværkets mission er at samskabe, eksperimentere og dele erfaringer og ideer generøst - til gavn for folkesundheden. Netværket skaber synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO. Sund By Netværket består blandt andet af en række temagruppe, der alle har et tværfagligt fokus:

 • Seksuel sundhed
 • Det gode ungeliv
 • Ledernetværket
 • WHO-netværk
 • Dokumentation og evaluering
 • Alkohol
 • Beskæftigelse og sundhed
 • Faldforebyggelse
 • Fysisk aktivitet
 • Mental sundhed
 • Mad og måltider
 • Natur, udeliv og sundhedsfremme
 • Netværk for sundhed og lokalsamfund
 • Sunde arbejdspladser
 • Tobak

Medarbejdere fra Viborg Kommune deltager jævnligt i temagruppemøderne og får faglig viden og inspiration til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. En måde at arbejde tværfagligt på mellem kommunerne er platformen sundeborgere.dk, hvor kommuner kan inspirere hinanden.

Læs mere om netværket her Sund By Netværket

WHO og FNs Verdensmål

Sund By Netværket har siden etableringen i 1991 været aktivt medlem af WHOs European Healthy Cities Network, der blev oprettet i 1988. WHO er den del af FN, der skal varetage international sundhed.

Sund By Netværket arbejder med FNs 17 verdensmål, der forpligter FNs 193 medlemslande til at arbejde for at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed for alle og arbejde mod en bedre bæredygtig økonomisk vækst - frem mod år 2030.

Konkret bliver der arbejdet med 6 P´er i WHO Healthy Cities Network, hvor Sund By Netværket og temagrupperne arbejder tværfagligt med:

 • People: investering i de mennesker, der udgør vores byer
 • Places: skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel
 • Participation: styrke deltagelse og partnerskab målrettet sundhed og trivsel
 • Prosperity: forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og serviceydelser
 • Peace: understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund
 • Planet: beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion 

Sidst opdateret: 23.01.2020