Sund By Netværket

Viborg Kommune er medlem af Sund By Netværket. Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse for dig, kalder på tværfagligt samarbejde. Det får vi gennem Sund By Netværket, hvor vi bliver klædt på med nyeste viden. Her kan du læse om, hvad netværket er og hvordan vi gør brug af det.

Om Sund By-netværket

Netværket er grundlagt i 1991. I dag er 54 danske kommuner med. Sund By Netværkets mission er at samskabe, eksperimentere og dele erfaringer og ideer generøst - til gavn for folkesundheden og dig. Netværket skaber synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO. 

Temagrupper som grundsten for netværket:  

 • Seksuel sundhed
 • Det gode ungeliv
 • Ledernetværket
 • WHO-netværk
 • Dokumentation og evaluering
 • Alkohol
 • Beskæftigelse og sundhed
 • Faldforebyggelse
 • Fysisk aktivitet
 • Mental sundhed
 • Natur, udeliv og sundhedsfremme
 • Netværk for sundhed og lokalsamfund
 • Sunde arbejdspladser
 • Tobak

Vi medarbejdere fra Sundhedscenter Viborg og medarbejdere fra Viborg Kommune deltager jævnligt i temagruppemøderne. Her får vi faglig viden og inspiration til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse som vi bruger i vores møde med dig, der benytter vores sundhedstilbud.

Du kan læse mere om netværket her Sund By Netværket

WHO og FNs Verdensmål

Sund By Netværket har siden etableringen i 1991 været aktivt medlem af WHOs European Healthy Cities Network, der blev oprettet i 1988. WHO er den del af FN, der skal varetage international sundhed.

Sund By Netværket arbejder med FNs 17 verdensmål, der forpligter FNs 193 medlemslande til at arbejde for at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed for alle og arbejde mod en bedre bæredygtig økonomisk vækst - frem mod år 2030.

Konkret bliver der arbejdet med 6 P´er i WHO Healthy Cities Network. Dem kan du læse mere om her: Verdensmålene og 6 P'er

Sidst opdateret: 20.05.2020