Forebyggende hjemmebesøg for ældre

Viborg Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til borgere over 70 år. Derudover har du mulighed for at sende en henvendelse til Bekymringspostkassen, hvis du er bekymret over en ældre medborgers sundhed og trivsel.

Hvem tilbydes et forebyggende hjemmebesøg?

Når du fylder 70 år og hvis du bor alene

I dit fyldte 70 år og hvis du bor alene, vil du modtage et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Når du fylder 75 år

I dit fyldte 75 år vil du modtage et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Når du fylder 80 år

Fra du er fyldt 80 år og fremover tilbydes du et besøg en gang om året.

Fra det år du er blevet 82 år

I dit fyldte 82 år og årligt herefter, vil du modtage et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Når livet er svært - for dig over 65 år

Der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg efter behov i alderen 65 til 79 år, til borgere som er i særlig risiko for funktionstab.

Enke-/enkemandsbesøg

Derudover tilbyder de forebyggende medarbejdere enke-/enkemandsbesøg til borgere over 75 år, som har mistet en ægtefælle eller samboende, besøget tilbydes ca. 2 måneder efter dødsfaldet.

Ovenstående tilbud om besøg omfatter ikke borgere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

 

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale mellem dig og en forebyggende medarbejder. Samtalen handler om din hverdag og du kan få vejledning om bl.a. sund livsstil, aktiviteter og muligheder i Viborg Kommune og i foreningslivet. Formålet med besøget er at bidrage til din tryghed og trivsel i hverdagen.

 

Hvad kan besøget bruges til?

Det er dig, der afgør hvad samtalen skal dreje sig om. Det kan f.eks. være:

 • Helbred og trivsel
 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
 • Dagligdagen – hvad går godt, og hvad er svært?
 • Netværk og ensomhed, du kan bruge besøget til at bryde ensomheden, hvis du mangler et netværk.
 • Kost, motion, indretning af bolig og forebyggelse af fald
 • Vejledning til at tackle en kronisk sygdom.

  Derfor kan et forebyggende hjemmebesøg ofte give det lille skub, der skal til for at hverdagen kan blive bedre.

  Hvem kommer på besøg?

  Du får besøg af en medarbejder, der har et bredt kendskab til såvel sociale som sundhedsmæssige forhold.

  Vi kan ikke bevillige hjemmehjælp, træning og hjælpemidler.

  Samtalen varer ca. en time og vi har selvfølgelig tavshedspligt

  Hvor kan jeg læse mere?

  Læs mere om det forebyggende hjemmebesøg her Pjece - forebyggende hjemmebesøg (pdf)

  Bekymringspostkasse

  Er du bekymret for en ældre medborger? Ret henvendelse til Bekymringspostkassen.

  Sidst opdateret: 03.04.2020