Om Café Toldboden

Cafepersonale

Her kan du læse mere om Café Toldboden og hvem der dagligt driver den.

Café Toldboden drives af Center for Mestring, som er et af Viborg Kommunes tilbud til voksne med psykisk sårbarhed.

Caféen beskæftiger pt 14 - 16 medarbejdere, som arbejder i caféen som led i et træningsforløb, der blandt andet har til formål at give deltagerne større tilknytning til arbejdsmarkedet.

De fleste medarbejdere er tilknyttede på deltid fra 2 - 15 timer om ugen.

Hovedansvaret for Café Toldbodens drift ligger hos tre medarbejdere, som er fastansatte i Center for Mestring.

Du kan læse mere her: Center for Mestring

Sidst opdateret: 20.05.2020