Faldforebyggelse

Faldulykker er den hyppigste ulykkestype blandt ældre, derfor har de forebyggende medarbejdere i Viborg Kommune fokus på faldforebyggelse.

Risikoen for at falde stiger kraftigt med alderen, og kvinder falder hyppigere end mænd. Internationale studier viser, at en tredjedel af ældre over 65 år falder mindst én gang om året og andelen stiger til 50 % hos ældre over 80 år.


Ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. I Danmark kommer hvert år 45.000 ældre over 65 år på skadestuen på grund af fald.

Du kan selv være med til at mindske risikoen for, at du bliver en af dem der falder.

Når vi skal se på forebyggelse af fald ser vi både på de ”indre” og ”ydre” faktorer, det vil sige:

  • Hvordan du har det rent fysisk
  • Hvordan dit helbred er
  • Hvordan dit hjem er indrettet
  • Hvordan du tilrettelægger dagligdagen.


Under det forebyggende hjemmebesøg kan vi tilbyde dig, at du kan få afklaret om du har øget risiko for at falde.

Det sker ved:

  • At vi vurderer din muskelstyrke og balance.
  • At vi bl.a. spørger ind til kost, medicin, syn, hørelse, frygt for fald, fodtøj, belysning.
  • Endelig kan vi gå en runde i dit hjem og se om du ved at ændre lidt i indretningen af dit hjem, kan mindske risikoen for fald.

 

Læs mere i folderen om gode hverdagsvaner Gode hverdagsvaner

Sidst opdateret: 28.03.2018