Børneskoven i Ørum

Børneskoven i Ørum er beliggende i Futdalen. Du finder børneskoven ved at parkere ved Sønderlund 6, 8830 Tjele. Der vil komme skilte, der viser vej til børneskoven.

Input til børneskoven

I marts måned 2019 var der kickoff-arrangement i børneskoven i Ørum. Kickoff-arrangementet bestod af tre elementer:

  • Formiddags arrangement med børn fra indskolingen på Ørum Skole, børnehavebørn fra Ørum Børnehave og dagplejebørn fra området.
  • Skovfrokost med indbudte lokale aktører
  • Eftermiddags arrangement for alle interesserede familier.

På dagen blev der givet input fra både børn, pædagoger, lærere, lokale aktører og familier. Input til både anlæg og anvendelse af børneskoven, samt input til hvordan børneskoven kan blive kendt som et godt sted at bevæge sig og lære.

Anlæg

Som en del af processen omkring børneskoven i Ørum, indkaldes der til opfølgningsmøde med skovfrokostdeltagere, hvor der skal snakkes anlæg, aktiviteter og kommunikation omkring børneskoven. Derefter venter en periode med indhentning af tilladelser og efterfølgende anlæg. Derefter vil der være en formel indvielse af børneskoven i Ørum.

Gør brug af skoven allerede nu

Selvom anlægsdelen ikke er færdig, opfordrer vi dig til at tage en tur ud i børneskoven. Mulige aktiviteter kan være:

  • Gåture
  • Opdagelse
  • Hulebyg
  • Ro og fordybelse
  • Kig på dyr og natur
  • Fællesskab med venner eller familie

Brug din fantasi og du får en god oplevelse i børneskoven.

Hvor ligger børneskoven i Ørum?

Parker ved Sønderlund 6, 8832 Tjele. Herfra kan du finde børneskoven. Der med tiden blive opsat skilte, der viser til børneskoven herfra.

Har du spørgsmål til børneskoven i Ørum, er du velkommen til at kontakte Sundheds- og Forebyggelseskonsulent, Dennis Krogsdal Madsen.

Sidst opdateret: 07.05.2019