Børneskoven i Klejtrup

Børneskoven i Klejtrup er beliggende i Anemoneskoven. Parker på Fuglevænget, hvor der mellem nummer 47 og 52 er sti til børneskoven.

Input til børneskoven

 

I april måned 2019 var der kickoff-arrangement i børneskoven i Klejtrup. Kickoff-arrangementet bestod af tre elementer:

  • Formiddagsarrangement med børn fra indskolingen på Brattingsborgskolen, børnehavebørn og dagplejebørn.
  • Skovfrokost med indbudte lokale aktører
  • Eftermiddagsarrangement for alle interesserede familier.

 

På dagen blev der givet input fra både børn, pædagoger, lærere, lokale aktører og familier. Input til både anlæg og anvendelse af børneskoven, samt input til hvordan børneskoven kan blive kendt som et godt sted at bevæge sig og lære.

Anlæg

 

Som en del af processen omkring børneskoven i Klejtrup, indkaldes der til opfølgningsmøde med skovfrokostdeltagere, hvor der skal snakkes anlæg, aktiviteter og kommunikation omkring børneskoven. Derefter venter en periode med indhentning af tilladelser og efterfølgende anlæg. Derefter vil der være en formel indvielse af børneskoven i Klejtrup.

Gør brug af skoven allerede nu

 

Selvom anlægsdelen ikke er færdig, opfordrer vi dig til at tage en tur ud i børneskoven. Mulige aktiviteter kan være:

  • Gåture
  • Opdagelse
  • Hulebyg
  • Ro og fordybelse
  • Kig på dyr og natur
  • Fællesskab med venner eller familie

 

Brug din fantasi og du får en god oplevelse i børneskoven.

Hvor ligger børneskoven i Klejtrup?

 

Parker på Fuglevænget. Mellem nr. 47 og 52 er der sti til børneskoven. Der vil med tiden blive opsat skilte, der viser til børneskoven.

Har du spørgsmål til børneskoven i Klejtrup, er du velkommen til at kontakte Sundheds- og Forebyggelseskonsulent, Dennis Krogsdal Madsen.

Sidst opdateret: 07.05.2019