Sådan blev børneskoven i Frederiks til

Børneskoven i Frederiks er blevet til med lokale input og frivilligt arbejde omkring balancebanen.

Input til børneskoven

I november måned 2018 var der kickoff-arrangement i børneskoven i Frederiks. Kickoff-arrangementet bestod af tre elementer:

  • Formiddags arrangement med børn fra indskolingen på Frederiks Skole og børnehavebørn fra Børnehaven i Frederiks.
  • Skovfrokost med indbudte lokale aktører
  • Eftermiddags arrangement for alle interesserede familier.

På dagen blev der givet input fra både børn, pædagoger, lærere, lokale aktører og familier. Input til både anlæg og anvendelse af børneskoven, samt input til hvordan børneskoven kan blive kendt som et godt sted at bevæge sig og lære.

Anlæg

Elever fra Frederiks Skole var i februar 2019 med til at rydde omkring gode klatretræer og tegne, hvordan balancebanen kunne anlægges. Efter opfølgningsmøde i marts 2019 med lokale aktører, der var indbudt til skovfrokosten, ventede nu et anlægsarbejde i børneskoven. Da byggetilladelsen var på plads opførte Mercantecs Praktikcenter madpakkehuset. Det stod færdigt i september 2019. I september 2019 blev der også inviteret til arbejdsdag med anlæggelse af balancebanen, hvor der var god opbakning fra lokale frivillige, foreninger og virksomheder.

 

Arbejdsdage i børneskoven

Frivillige fra lokalområdet var med til at opføre balancebanen ved to arbejdsdage i september og oktober med stor hjælp fra lokale sponsorer til løft af de tunge stammer og gravearbejde. Balancebanen blev opført i stammer og sten som ønsket til kickoffarrangement. Stenene kom fra nabohaver til børneskoven. De frivillige tog stor ejerskab over balancebanen og var selv med til at udforme, hvordan den skulle anlægges.

Børneskoven i Frederiks blev formelt indviet d. 25. oktober med tale fra formanden for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, formanden for Alhedens Borgerforening, afsløring af den sidste del af balancebanen, fri leg i børneskoven og snobrød over bål. Se billeder fra dagen her: Billeder taget af Alhedens Borgerforening

Sidst opdateret: 02.11.2019