Sundhedssatellitter

Viborg Kommune har etableret sundhedssatellitter i Møldrup, Stoholm, Karup, Ørum og Bjerringbro. Læs mere om sundhedssatellitterne forneden eller i menuen til venstre, hvor du kan læse om aktiviteter og tilbud i de enkelte sundhedssatellitter.

I sundhedssatellitterne udbydes der forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud for borgerne i lokalområderne. Vi ønsker at samskabe med borgere, foreninger og institutioner som skoler og daginstitutioner i områderne om sundhedsfremme og forebyggelse.

Der kan f.eks være oplæg og dialog om rygestop, kost, fysisk aktivitet, alkohol, natur, motorik og mindfulness til forældre og børn, skoler, daginstitutioner, foreninger. Nogle aktiviteter kan også foregå udendørs og i nogle af de andre lokaler i området, f.eks. på skolen, idrætshallen m.m.

Der er mulighed for at få en samtale om sundhed og livsstil med en af kommunens sundheds- og forebyggelseskonsulenter. I samtalen kan du få råd og vejledning til sunde kostvaner, hvordan du kan blive mere fysisk aktiv, holde op med at ryge, reducere dit alkoholforbrug m.m.

Der vil også være mulighed for at få lavet kropsanalyse og herudfra få en kort personlig vejledning.

Andre fagpersoner som sundhedsplejersker, demenskonsulenter, diætister m.fl. vil også have aktiviteter i satelitterne.

Sundhedssatellitterne er ikke fastbemandet med personale – følg med i kalenderen på hjemmesiden samt i aviserne under ”Viborg Kommune informerer” og se hvilke aktiviteter og tilbud der udbydes.

Du er også velkommen til at komme med ideer – se nærmere under den enkelte satellit.

 

Sidst opdateret: 12.02.2019