Samværsgrupper for børn og unge af forældre med psykiske udfordringer

Grupperne er samtale- og samværsgrupper for børn og unge i alderen 7-17 år, der har en far eller mor med psykiske udfordringer.

I grupperne mødes 6-8 jævnaldrende børn og unge sammen med nogle voksne i et par timer hver 14. dag over nogle måneder. I grupperne ligges der vægt på hyggeligt samvær og sjove oplevelser, som sikres bedst ved, at alle møder op.

Der snakkes om alle de spørgsmål, tanker, bekymringer og følelser, som man kan have.

Med til grupperne hører også et samarbejde med familien - der påregnes i den forbindelse et par møder.

Der er tavshedspligt i grupperne.

Der vil være forbesøg inden endelig tilmelding.

Læs mere i denne folder: Børne- og ungegrupper (pdf)

Opstart af grupper forår 2019:

  • Gruppe for 7-10 årige: opstart 13.03.2019 (opstart af 2 lukkede grupper om året)
  • Gruppe for 10-14 årige: opstart d. 13.03.2019 (opstart af 2 lukkede grupper om året)
  • Gruppe for 14-17 årige: opstart d. 13.03.2019 (løbende optag)

Grupperne afholdes onsdage i ulige uger fra 15-17 i Center for Mestring, Søndersøparken 16, 8800 Viborg.

 

Kontakt:

Familiecenter Viborg tlf. 20 93 03 96 eller tlf. 87 87 78 02