Øreakupunktur som del af Psykiatrisk fysioterapis tilgang

Alle fysioterapeuterne i Psykiatrisk Fysioterapi er nu uddannet indenfor NADA metoden.
En metode de kan bruge i de individuelle rehabiliteringsforløb.

Hvad er NADA?

NADA er et redskab, der skaber kontakt til vores eget selvberoligende system og aktiverer kroppens egne ressourcer.

NADA metoden består af 5 øreakupunkturpunkter, der bruges som komplementær strategi fx sammen med kropsterapi og samtaleterapi. Formålet med NADA metoden er at øge effekten af den primære rehabilitering. Metoden støtter derfor godt op om den recovery- og ressource orienterede tilgang, der arbejdes med i Psykiatrisk Fysioterapi.

NADA metoden vil blive brugt når der fagligt vurderes, at det vil kunne styrke borgerens proces.

Hvad er Psykiatrisk fysioterapi?

Psykiatrisk fysioterapi er en kropslig tilgang til psykiske problemstillinger. Målet er at få redskaber til at mestre din hverdag. Psykiatrisk fysioterapi hører til Center For Mestring og foregår i Sundhedscenter Viborg.

Du kan læse mere om psykiatrisk fysioterapi på Center For Mestrings hjemmeside: Psykiatrisk fysioterapi