"Jeg har fået mere fokus på mig selv, og lært at fokusere på de gode ting i livet, der giver glæde"

kursister lær at tackle hverdagen som pårørende

Kursus for pårørende har givet mere ro i hverdagen for deltagerne og større overskud.

Gennem de sidste 7 uger har en gruppe pårørende deltaget i kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” på Sundhedscenter Viborg. På den sidste dag på kurset, snakker deltagerne lystigt om, hvad de har fået ud af forløbet.

En fortæller, hvordan hun fået mere fokus på sig selv, og lært at holde fast i de gode ting i livet. De andre deltagere nikker samstemmende. De fortæller, hvordan de har læst at passe på sig selv og få gode vaner for sig selv, der giver et større overskud i hverdagen. Den viden, de har fået på kurset, vil de gøre brug af derhjemme, hvilket blandt andet skal give dem en ro i hverdagen.

Vanskeligt at være pårørende

Netop det at få et større overskud og mere ro for de pårørende har været vigtigt, da deltagerne fortæller, at det at være pårørende er et ”job” man skal varetage 24/7. Mange af deltagerne oplevede sig pressede og udkørte ved kursets start. De er derfor glade for, at der bliver sat fokus på det at være pårørende og at de på kurset har fået en kursusbog, der er skrevet af nogle, der kender til det at være pårørende. Deltagerne kan derfor nikke genkendende til de ting, der er beskrevet i bogen og føler, at den rammer plet i forhold til deres virkelighed. De har samtidig været glade for at kunne mødes i et forum med ligestillede, der kan relatere til dagligdagens udfordringer og de vanskelige følelser. Deltagerne har samtidig kunnet inspirere hinanden ved at fortælle om deres måde at håndtere hverdagens problemer og udfordringer på.

En deltager fortæller, at hun havde betænkeligheder ved at tilmelde sig kurset, da hun skulle være hjemmefra én gang om ugen i 3 timer, som er den tid kurset varer. Men i dag, hvor kurset er afsluttet, mener hun, at tiden har været givet godt ud. Hun har fået en masse nye redskaber til at tackle forskellige situationer på, og synes hun overordnet har fået mere ro på sig selv og sin hverdag.

Kursus med fokus på at være pårørende

”Lær at tackle hverdagen som pårørende” er et kursus for pårørende til personer, der har langvarig sygdom eller nedsatte funktioner. På kurset er der fokus på den pårørende og der bliver ikke talt sygdom. Kurset fokuserer på, hvordan man som pårørende fortsat kan trives, selv om en nær ven, forælder, partner eller ægtefælle er langvarigt syg. Kursusbogen og de to instruktører har fokus på at deltagerne får kendskab til redskaber, de kan gøre brug af derhjemme i rollen som pårørende. 

Sundhedscenter Viborg udbyder løbende kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”. Næste hold starter d. 28. januar 2019. Vil du vide mere kan du læse om kurset på Sundhedscenter Viborgs hjemmeside Lær at tackle hverdagen som pårørende